Skip to main content

Ombudsman: Efikasno procesuirati prijetnje i napade na novinare

Jugoslavija 27. мај 2021.
< 1 min čitanja

U svijetlu posljednjih informacija o otvorenim prijetnjama i zastrašivanju novinara u Crnoj Gori, ali i regionu, institucija Zaštitnika podsjeća da su neprihvatljive bilo koje vrste pritisaka i ugrožavanja slobode medija, osuđuje njihove pojave i poziva da svi slučajevi budu efikasno ispitani i procesuirani.

„To posebno imajući u vidu nepovoljan ambijent za rad novinara, u dužem vremenskom periodu, koji izaziva zabrinutost domaće ali i međunarodne javnosti. Dodatno zavrinjava što su prijetnjama, uvredama i drugim neprimjerenim komentarima izloženi nerijetko i članovi porodica novinara, uključujući i djecu.

Ovakva praksa se mora mijenjati, a posebno insistiramo na adekvatnoj administraciji kometara na portalima i profilima medija na društvenim mrežama, koji su i dalje dominantno izvorište govora mržnje.

Molimo sve one koji su nezadovoljni načinom izvještavanja, poštovanjem programskih standarda ili smatraju da su im objavama povrijeđena neka druga prava, da ulože prigovore i iskoriste raspoložive procedure pred Medijskim savjetom za samoregulaciju, ombudsmanskim tijelima medija koji ih posjeduju, Agencijom za elektronske medije i u krajnjem nadležnim sudovima.

Iako je osnovni mandat Institucije da postupa u odnosu na državne i organe javne vlasti, te samim tim ne može donositi odluke o privatnim medijima (izuzev kada se radi o slučajevima diskriminacije), sve češće dobijamo i obraćanja samih medija sa ukazivanjima na sporan način izvještavanja kolega, gdje se traži naš stav po pitanju kršenja Kodeksa novinara, da se odredimo prema uređivačkoj politici i sl.

Ovakvi primjeri samo su još jedan u nizu argumenata koji ukazuju na potrebu pronalaska adekvatnog mehanizma samoregulacije medijskih sadržaja, ali i jačanja međusobne solidarnosti i poštovanja samih kolega, što bi zasigurno ubrzalo rješavanje nekih od postojećih problema“, navodi se u saopštenju.

(Antena M)