Skip to main content

NVO: Istorijske izmene po kojima je porodično nasilje postalo krivično delo

Građani 25. нов 2022.
< 1 min čitanja

Više nevladinih i organizacija civilnog društva saopštilo je da su izmene Krivičnog zakonika pre 20 godina, kojima je porodično nasilje postalo krivično delo, „istorijski datum viševekovne ženske borbe koju danas nastavljamo, i prekretnica u razumevanju porodičnog nasilja u društvu“.

One su navele i da zahvaljujući ovom zakonu, porodično nasilje više nije bilo privatna stvar već gorući društveni problem.

„Ženske organizacije i aktivistkinje u okviru kampanje ’16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama’ javnosti skreću pažnju na ovaj važan istorijski datum, i, kao i pre 20 godina, ističu da je borba protiv rodno zasnovanog nasilja i dalje u fokusu ženskog pokreta u Srbiji“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da danas država kroz zakone prepoznaje nasilje u porodici, ali da je važno „da institucije i društvo prepoznaju ovaj problem kroz prevenciju, obrazovanje i pravovremeno reagovanje“.

„U prethodnih 20 godina usledile i druge izmene u zakonodavstvu: porodični zakon prvi put uvodi mere zaštite od nasilja u porodici, Krivični zakonik od 2005. predvidja strože kazne za seksualne delikte, od 2009. godine Krivični zakonik prepoznaje zabranu približavanja i komunikacije sa žrtvom, usvojen je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici iz 2016. godine, a krivična dela proganjanje i polno uznemiravanje stupili su na snagu 2017. godine“, navodi se u saopštenju.

Među pojedincima i organizacijama civilnog društva koi su potpisnici saopštenja su i ;Mreža žena protiv nasilja, BeFem, Viktimološko društvo Srbije, Inicijativa mladih za ljudska prava, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i druge.

(Beta, Foto: Pixabay)