Skip to main content

NovaS tužila REM: Nije doneo odluku vezanu za izdavanje dozvola za frekvenciju

Info 20. dec 2022.
2 min čitanja

Nova S tužila je Upravnom sudu Regulatorno telo za elektronske medije (REM) zbog, kako je navedeno, nedonošenja odluke po pitanju izdavanja dozvole za frekvenciju u zakonskom roku.

U tužbi se navodi da je Nova S, u svojstvu podnosioca prijave na Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja putem terestričkog digitalnog prenosa za područje cele Republike Srbije, obratio REM sa zahtevom za izdavanje dozvole, popunjavanjem prijave za konkurs i dostavljanjem prateće dokumentacije, a sve u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o elektronskim medijima, navedeno je na sajtu Nove.rs.

U tužbi se podseća da je odluka o raspisivanju Javnog konkursa doneta je 29.07.2022. godine, dok je tekst javnog konkursa objavljen na internet stranici REM-a dana 9.08.2022. godine, i u Službenom glasniku od 12.08.2022. godine.

Tačkom 5 Javnog konkursa, propisano je da će REM odluku po raspisanom javnom konkursu doneti u roku od najkasnije 30 dana od dana objavljivanja liste svih podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predvidenom roku.

Nova S, kako stoji u tužbi, je zahtev za donošenje odluke – prijavu na javni konkurs podnela 10.11.2022. godine, odnosno u roku propisanom u tačkama Javnog konkursa.

Lista podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predvidjenom roku, medju kojima je i Nova S, doneta je 31.10.2022. godine i objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 123 od 04.11.2022. godine, od kada je i počeo da se računa rok od 30 dana, u kom je tuženi organ bio dužan da donese odluku po raspisanom javnom konkursu u skladu sa zakonom i tekstom konkursa.

Rok od 30 dana za donošenje odluke na Javnorn konkursu je istekao 04.12.2022. godine, ali s obzirom da je poslednji dan roka padao u dan koji je neradan za tuženi organ, rok je pomeren za još jedan dan, što znači da je konačno istekao 5.12.2022. godine, navodi se u tužbi.

Nova S je, nakon isteka gore navedenog roka, putem elektronske pošte, upućene na zvaničnu e-mejl adresu REM, 7.12.2022. godine poslao Zahtev (Urgenciju) za postupanje i donošenje odluke po Prijavi broj TVRS-3/22 na Javni konkurs za izdavanje dozvole i napomenula da će isto dostaviti i regularnom poštom.

U tužbi se uz priložene dokaze navodi da je REM istog dana primio na svoju i-mejl adresu zahtev, a putem pošte 12.12.2022. godine.

Od dana prijema Urgencije – 12.12.2022. godine do dana podnošenja ove tužbe 20.12.2022. godine proteklo je više od sedam dana, a tuženi organ, ni u tom naknadnom roku nije odlučio po zahtevu (prijavi) Nova S.

U tužbi se navodi da su ispunjeni uslovi propisani članom 19 u vezi sa clanom 15 Zakona o upravnim sporovima koji se tiču ćutanja uprave, te tužilac, u skladu sa clanom 44 ZUS, predlaže Upravnom sudu da uvaži tužbu i odluči po zahtevu tužioca za izdavanje dozvole od 10.10.2022, odnosno da REM-u naloži da donese odluku (rešenje) u skladu sa relevantnim odredbama člana 96 Zakona o elektronskim medijima, navela je Nova.rs.

(Beta, Foto: Beta)