Skip to main content

Non-pejper sedam članica EU: Ubrzati proces proširenja, Zapadni Balkan da ostane visoko na agendi EU

Jugoslavija 14. nov 2023.
3 min čitanja

"Region izložen destabilizirajućim faktorima"

Institucije Evropske unije (EU) treba da predstave jasnu agendu za postepenu i ubrzanu integraciju država Zapadnog Balkana, sa konkretnim koracima implementacije, navodi se u non-pejperu sedam članica Unije.

Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Italija, Slovačka i Slovenija su, u non-pejperu u koji je agencija MINA imala uvid, navele da se zalažu da Zapadni Balkan ostane visoko na političkoj agendi EU i za podršku evropskom putu regiona.

“Pozivamo na obnovljenu snagu i ubrzanje procesa pristupanja i pozivamo EU institucije da predstave jasnu agendu za postepenu i ubrzanu integraciju sa konkretnim koracima implementacije do naredne godine i dalje, na osnovu poštenih i rigoroznih uslova i principu zasluga”, navodi se u dokumentu.

Dodaje se da bi, kako je region izložen destabilizirajućim faktorima kao što su zlonamjerni uticaj trećih strana, hibridne prijetnje, dezinformacije i ilegalne migracije, agenda trebala dati novi podsticaj za dublju saradnju u oblasti Zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

U dokumentu se da navodi da bi agenda pomogla i da se uspostavi redovnija i strukturirana razmjena sa partnerima, nakon uspostavljene EU procedure.

“Budući da očekujemo da se naši partneri svrstaju na stranu EU politike, vjerujemo da bi takav pojačani dijalog produbio njihovo razumijevanje EU pozicije”, navodi se u non-pejperu.

Ocjenjuje se da bi unaprijeđena saradnja doprijenijela efikasnosti u suočavanju sa eksternim pritiscima i suprotstavljanju ruskim i drugim štetnim narativima u regionu koji su nespojivi sa vrijednostima EU i međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima.

Sedam članica EU je u non-pejperu predložilo agendu za pojačanu saradnju u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

U dokumentu se navodi da je za pojačanu saradnju potrebno pozivanje partnera sa Zapadnog Balkana na sastanke barem jednom po semestru za neformalne razgovore o temama od zajedničkog interesa i za promovisanje potpunog usklađivanja sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom.

Dodaje se da to podrazumijeva i poziv ambasadora Zapadnog Balkana na neformalne sastanke sa ambasadorima EU.

“Treba povećati prisustvo, vidljivost i angažman EU u regionu, uključujući i kroz redovnije i koordinisane posjete, u ime visokog predstavnika EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku”, navodi se u dokumentu.

Ocjenjuje se da treba ojačati dijalog sa partnerima sa Zapadnog Balkana, na primjer kroz uključivanje članice EU države u pripremi i unapređenju seminara o određenim temama.

U non-pejperu je predloženo da se ponudi pružanje prilagođenih EU pravaca na zahtjev partnera sa Zapadnog Balkana, uoči sastanaka sa trećim zemljama.

Dodaje se da treba uspostaviti redovnu razmjenu i stručne radionice o pitanjima ljudskih prava i pored tekućih aktivnosti u vezi sa implementacijom poglavlja 23, u cilju jačanja učešća u tematskim oblastima i programima EU.

Ocijenjeno je da treba pojačati obuku mladih diplomata i državnih službenika za upoznavanje sa EU diplomatijom i institucijama EU.

“Na primjer u saradnji sa novim Evropskim koledžom u Tirani, EU institutom u Italiji, Diplomatskom akademijom Beč, Diplomatskom akademijom Ljubljana, Diplomatskom akademijom Hrvatske i Regionalnom školom za javnu upravu u Crnoj Gori”, navodi se u dokumentu.

Potrebno je i, kako se navodi, razviti simulacijske vježbe u cilju povećanja spremnosti za sajber incidente.

U dokumentu se navodi da treba pozvati partnere sa Zapadnog Balkana da posjete Agenciju Evropske unije za sajber bezbjednost, kako bi se upoznali sa sistemom sajber sigurnosti EU i kako bi bilo promovisano potpuno usklađivanje sa zakonodavstvom Unije.

Ističe se da treba unaprijediti stratešku komunikaciju sa EU, a predložene su i konsultacije sa partnerima sa Zapadnog Balkana prije sljedeće runde pregovore o Konvenciji UN-a o sajber kriminalu.

Dodaje se da treba ojačati redovne sigurnosne i odbrambene dijaloge i razviti dalje mjere pomoći u okviru Evropskog mirovnog fonda za Zapadni Balkan.

“Na primjer, o sigurnom i sigurnom skladištenju oružja i municije u Crnoj Gori (iskoristiti sinergiju sa postojećim projektom OEBS-a na terenu)”, navodi se u non-pejperu.

(Antena M, foto: Pixabay)