Skip to main content

Mediji: Francusko-njemački plan o rješavanju pitanja Kosova

Jugoslavija 22. jan 2023.
2 min čitanja

U članu 4 “evropskog” prijedloga “osnovnog sporazuma Kosova i Srbije”, koji je beogradski list Danas dobio diplomatskim kanalima, piše da Srbija i Kosovo polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

“Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji“, eksplicitno se navodi u tom članu, od ukupno njih deset.

Zajednica srpskih opština (ZSO) na Sjeveru Kosova se u ovom dokumentu, koji već kruži društvenim mrežama, konkretno ne pominje, već se o njenom osnivanju može zaključiti posredno, preko ostalih članova.

Tako u članu 10 piše: “Obje strane potvrđuju svoje obaveze za provođenje svih prethodnih sporazuma.“

Deset tačaka sporazuma

Svjesni svoje odgovornosti za održavanje mira; Posvećeni doprinosu plodnoj regionalnoj saradnji i bezbjednosti u Evropi; Shvatajući da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i zaštita nacionalnih manjina, osnovni uslovi za mir; Postupanje na osnovu historijskih činjenica i bez prejudiciranja različitih stavova stranaka o osnovnim pitanjima, uključujući pitanje statusa; Sa željom da se stvore uslovi za saradnju partija u korist naroda – Dogovara se sljedeće:

Član 1

Stranke će međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose, na bazi jednakih prava.

Obje strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate.

Član 2

Obje strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih naroda, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje i zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

Član 3

U skladu s Poveljom UN-a, strane će sve međusobne sporove rješavati samo mirnim sredstvima i uzdržat će se od prijetnje ili upotrebe sile.

Član 4

Stranke polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Obje strane će podržati njihove težnje da postanu članice Evropske unije.

Član 6

Iako ovaj osnovni sporazum predstavlja važan korak u normalizaciji, obje strane će nastaviti proces dijaloga koji vodi EU novim zamahom, što će dovesti do pravno obavezujućeg, sveobuhvatnog sporazuma za normalizaciju odnosa.

Strane su saglasne da će u budućnosti produbljivati saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezanosti, odnosa u pravosuđu i provođenju zakona, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vjere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih lica, i druge oblasti, slično kroz postizanje konkretnih sporazuma

Član 7

Obostrano se zalaže za postizanje konkretnih aranžmana, u skladu s relevantnim instrumentima Vijeća Evrope i korištenjem postojećih evropskih iskustava, kako bi se obezbijedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnost pružanja usluga na Kosovu, neke specifične oblasti, uključujući mogućnost finansijske pomoći Srbije i direktne kanale komunikacije između srpske zajednice i Vlade Kosova.

Stranke će formalizirati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i obezbijediti visok nivo zaštite srpskog vjerskog i kulturnog nasljeđa, u skladu s postojećim evropskim modelima.

Član 8

Stranke će razmijeniti stalne misije, koje će se nalaziti u sjedištu dotične vlade.

Praktična pitanja u vezi s raspoređivanjem misija bit će obrađena posebno.

Član 9

Obostrano je konstatirana posvećenost EU-a i drugih donatora da kreiraju poseban paket finansijske pomoći za zajedničke projekte stranaka za ekonomski razvoj, povezanost, zelenu tranziciju i druge ključne oblasti.

Član 10

Strane će uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsjedavati EU, koja će pratiti provođenje ovog sporazuma.

Obje strane potvrđuju svoje obaveze za provođenje svih prethodnih sporazuma.

(Al Jazeera, Karikatura: STUPS)