Skip to main content

Kultura u službi pomirenja

Građani 21. јун 2024.
< 1 min čitanja

"Potrebni novi formati, veća institucionalna podrška i snažnije umrežavanje aktivista i aktivistkinja iz civilnog sektora"

Moć i uticaj koje umetnost i kultura imaju u procesu prevazilaženja stereotipa, predrasuda i ksenofobije su ogromne i veoma važne. Daju nam alate koji se baziraju na diskusiji, kreativnosti, dijalogu i prihvatanju raznolikosti. Ovi mehanizmi su posebno važni kada govorimo o Zapadnom Balkanu, mladim ljudima i mirnom suživotu.

Ovo su samo neki od zaključaka sa panel diskusije pod nazivom „Umetnost kao alat za prevazilaženje stereotipa“, koja je održana u okviru projekta „Further Development of Civil Dialogue between Serbia and Kosovo“, Centra za regionalizam.

Panelisti su skrenuli pažnju na važnost mikroaktivizma u procesu donošenja pozitivnih društvenih promena, a to je ono što umetnost i kultura rade.

Izdvojilo se i pitanje mobilnosti mladih ljudi i potrebe za stvaranjem vlastitih iskustava kroz umrežavanje, razmenu znanja, veština i alata.

Razgovrajući o pređašnjim iskustvima, panelisti su se složili da su mladi ranjiva grupa, koja je podložna negativnim narativima i da baš zbog toga treba uložiti dodatne napore u izgradnju kapaciteta mladih ljudih kroz kulturu i umetnost.

Podsetili su i da su neke od prvih saradnji između Srbije i Kosova došle upravo kroz zajedničke koprodukcije i putovanja u okviru umetničkih projekata.

Kao podsetnik za budućnost, panelisti su izdvojili potrebu za novim formatima, za većom institucionalnom podrškom i snažnijim umrežavanjem aktivista i aktivistkinja iz civilnog sektora u ovoj oblasti.

Učesnici panela bili su: Tilman Fromelt, Danilo Jovanović, Andrea Visotshnig, Venera Ismaili i Shpetim Selmani. Panel su moderirali Milan Vračar i Jelena Božić.

(Autonomija/ustupljena fotografija)