Skip to main content

Građani iz protesta nisu prisustvovali javnoj raspravi o ekološkoj štetnosti fabrike guma Linglong

Aktuelno 18. feb 2021.
3 min čitanja

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike guma Linglong u Zrenjaninu održana je danas u Novom Sadu, ali bez prisustva javnosti, pošto građani iz protesta nisu želeli da uđu u salu jer nije bilo obezbeđeno dovoljno mesta.

U sali je bilo sedmoro ljudi u publici i novinari, dok su građani iz protesta ostali ispred zgrade Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Oni su se pola sata nakon početka javne rasprave razišli.

Oni su kazali da se za učešće u raspravi prijavilo 70 zainteresovanih građana, a da je resorni pokrajinski sekretarijat kao organizator saopštio da u sali, zbog epidemioloških mera, ima 37 slobodnih mesta za sedenje i da će se održati više javnih rasprava.

Programski direktor organizacije RERI Mirko Popović rekao je da zakon jasno kaže da je javna rasprava jedna i da njoj mogu da prisustvuju svi zainteresovani građani koji su se prijavili.

„To znači da današnja javna rasprava nije održana u skladu sa zakonom jer služi da zainteresovana javnost čuje šta predviđa studija. Umesto da javne vlasti budu ponosne na zainteresovanost građana, oni su osmisli pravnu proceduru da javnost bude isključena“, kazao je Popović.

Popović je najavio da će RERI pokrenuti upravni spor zbog sadržaja Studije koja je danas prezentovana i da očekuje da će je Upravni sud poništiti.

„Ovo je pseudostudija izrađena suprotvno zakonima Srbije. Nosilac projekta nije dostavio uslove zaštite prirode, iako je bio obavezan, nije studijom obuhvatio sve objekte na parceli na kojoj se izvode radovi, iako mu je to izričito naloženo“, rekao je Popović i dodao da je RERI pismenim putem uputio primedbe na pojedine navode iz studije.

Svi prisutni građani su pre odlaska popunili podnesak u kojem tvrde da je organizator događaja prekršio Zakon o opštem upravnom jer im nije bilo omogućeno prisustvo javnoj raspravi.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara zadužen za čistiju proizvodnju i održivi razvoj Nemanja Erceg rekao je da zbog epidemioloških mera sedenje u sali nije dozvoljeno na svim mestima i da je to razlog zašto svi zainteresovani nisu mogli da uđu ođednom u salu.

On je rekao da je do sada stiglo 15 mišljenja o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu i da ih očekuje još, te da će tehnička komisija resornog sekretarijata o njima odlučivati krajem sledeće nedelje, kada će izvestiti javnost da li se studija prihvata ili odbija.

Dragan Kovačević iz komopanije Enekta koja je izradila studiju za potrebe kineske kompanije Linglong rekao je da se ne očekuju negativni uticaji na životnu sredinu tokom redovnog rada miksera za proizvodnju gume i da će čitav tehnološki proces biti u skladu sa domaćim zakonodavnim normama.

Prema njegovim rečima emisije ksilena, ugljovodonika bez metana i praškastih materija u vazduhu biće manje od dozvoljenih gornjih granica. Mikseri će imati ugrađene filtere za praškaste materije i predtretmane za emisiju ugljovodonika (benzena).

„Kumulacija štetnih efekata na životnu sredinu se ne očekuje jer će projektovane koncentracije emisija u vazduhu biti niže od dozvoljenih“, rekao je Kvačević i dodao da je predviđena godišnja proizvodnja oko 190.000 tona gumenih traka.

On je još rekao da će otpadne vode biti upuštane u kanalizaciju i da će zadovoljavati dozvoljene parametre, kao i da će četiri puta godišnje biti rađen monitoring otpadnih voda.

Sav generisani otpad iz fabrike biće uskladišten i otpremljen na predviđena mesta.

Darko Šper, Svetlana Paramentić (Autonomija)