Skip to main content

Građani i stručnjaci zahtevaju povlačenje plana o rušenju u zaštićenom jezgru Subotice

Lokalne samouprave 17. mar 2021.
3 min čitanja

Komisija za planove grada Subotice odbacila je najveći broj primedbi građana na Nacrt Plana detaljne regulacije centra grada koji predviđa rušenje više od polovine objekata u pet ulica u zaštićenom gradskom jezgru, piše danas portal Magločistač.

Građani su na višečasovnoj sednici Komisije zatražili povlačenje ovog Plana i izradu novog koji bi bio u skladu sa postojećom ambijentalnom celinom, ali je najveći broj primedbi odbačen kao neosnovan, a samo nekoliko primedbi je prihvaćeno.

Komisija za planove je delimično prihvatila primedbe Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

U Rudić ulici, ulici Matije Gupca i delu ulice Maksima Gorkog biće omogućeno rušenje nekih od postojećih objekata, dok bi jedna od najstarijih ulica u gradu, Petra Drapšina, koja se nalazi na 30 metara od Gradske kuće, rušenjem 90 odsto objekata dobila potpuno novi izgled, piše Magločistač.

Građani su na jučerašnjoj sednici Komisije najvećim delom imali zamerke na to da bi usvajanje ovakvog Plana dovelo do uništavanja zaštićenog jezgra grada Subotice i njenog karaktera, kao i da nije u skladu sa postojećom ambijentalnom celinom.

Primedbe su se odnosile i na neprimerenu spratnost planiranih objekata, koja omogućuje budućim investitorima da grade višespratnice. I nekoliko investitora je imalo primedbe na dozvoljenu spratnost, koju propisuje Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotice, zahtevajući da ona bude viša kao i u drugim gradskim zonama.

U primedbama Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (RZZSK) navodi se da Nacrt Plana detaljne regulacije ne pruža zaštitu nepokretnim kulturnim dobrima na način na koji je ona definisana u Zakonu o kulturnim dobrima – čak ni na elementarnom nivou.

„Razlog se najverovatnije krije u pristupu svakom pojedinačnom dobru ponaosob, a ne posmatranju gradskog jezgra Subotice kao prostorno kulturno-istorijske celine od velikog značaja, u kojoj svi objekti, makar bili i bez vrednosti, utiču na definisanje karaktera, duha i osobenosti celine čiji su deo“, naveo je Vladimir Džamić iz RZZSK-a.

Prema njegovim rečima, rušenje i podizanje novog objekta u savremenoj konzervatorskoj praksi krajnja je mera i koristi se samo kada su sve druge mere iscrpljene i objekat se više fizički ne može održati, ali to nije slučaj sa objektima koji su u tako velikom broju predviđeni za rušenje u Zoni II.

U zaključcima primedbi Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture navodi se da je potrebno pristupiti novoj izradi mera tehničke zaštite nepokretnih kulturnih dobara za Zonu II gradskog jezgra Subotice.

I predsednik Skupštine grada Subotice Balint Pastor je u svojstvu građanina izneo primedbe na Nacrt plana i naveo da on mora da se povuče iz procedure i da se vrati na ponovnu izradu.

„Tokom izrade planova nije uzeto u obzir gradsko jezgro kao prostorno-kulturno istorijska celina. Gradsko jezgro treba da uživa zaštitu kao ambijentalna celina. Da očuvamo ulicu Petra Drapšina, jednu od najstarijih ulica sa karakterističnom kaldrmom“, naveo je Pastor.

Dodao je da plan treba da bude u skladu sa dugoročnim interesima grada, da ima više turista i da bude privredni centar, dok se stambeni objekti mogu izgraditi i na drugim mestima, a ne u centru grada.

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvan Pastor je takođe u svojstvu građanina izneo primedbe na Nacrt plana i rekao da se po ovim odlukama pamte ljudi koji su rušili ovaj grad.

„U proteklih više od 20 godina, ovaj grad su rušila tri gradonačelnika, pripadnici mađarske nacionalnosti. Nikad ih to neće abolirati i nikad se to neće moći oprati“, rekao je Pastor.

On je zamerio predstavnici JP za upravljanje putevima da se ovde pojavljuje kao „verbalni agresor“ i da to ne priliči ovakvoj sednici.

„Mi smo ovde došli da saslušamo, a ne da praktično budemo verbalno tučeni dok ne pristanemo. Nećemo pristati, zbog toga što mislimo da se ovakvim planom čini zlo i to se ne sme dozvoliti“, smatra Pastor.

Komisija za planove će za nekoliko dana doneti odluku da li će plan biti vraćen na ponovnu izradu ili će ga poslati Gradskom veću na dalje odlučivanje.

Subotičani su pre četiri dana pokrenuli i peticiju za očuvanje ulice Petra Drapšina i Bledske ulice, a peticiju je do sada potpisalo oko 400 građana.

(Beta/Magločistač)