Skip to main content

Građani EU najviše veruju tradicionalnim medijima

Planeta 12. jul 2022.
2 min čitanja

Za tri četvrtine građana EU televizija je glavni izvor vesti, pogotovo za starije od 55 godina, a slede onlajn platforme (43%), radio (39%) i društvene mreže i blogovi (26%).

Na petom mestu je štampa i svaki peti ispitanik navodi novine i časopise kao glavni izvor informisanja, pokazalo je novo istraživanje Eurobarometar.

Mlađi ispitanici uglavnom se informišu preko društvenih mreža i blogova – 46% starih od 15 do 24 godine prema 15% onih od 55 i više godina.

Iako su tradicionalni izvori informisanja, posebno televizija, važni, 88% ispitanika bar deo vesti prati onlajn preko pametnih telefona ili kompjutera.

Pri tome, 43% prati sajtove medija, npr. novina, a gotovo trećina čita tekstove ili postove na društvenim mrežama, pokazalo je istraživanje čije rezultate prenosi Evropski parlament.

Plaćanje za praćenje onlajn sadržaja i dalje je retko i 70% onih koji prate vesti onlajn čita samo besplatne sadržaje.

Kada je reč o temama, polovina ispitanika navela je da je najviše interesuje domaća politika a slede evropske i međunarodne (46%) i lokalne (47%) vesti.

Građani više veruju tradicionalnim elektronskim i štampanim medijima nego onlajn platformama za vesti i kanalima društvenih medija, pokazalo je istraživanje. Kako se navodi, bezmalo polovina ispitanika očekuje istinite vesti sa javnih TV i radio stanica a 39% izabralo je štampu.

S druge strane, 27% ispitanika je kao izvor vesti od poverenja navelo privatne TV i radio stanice

Na značaj poverenja u medije ukazuje i podatak da 54% ispitanika da otvori neki onlajn sadržaj motiviše naslov a 37% kaže da im je važno da veruju mediju koji je postavio neku vest.

Istovremeno nešto više od četvrtine ispitanika misli da je u prethodnih sedam dana bilo često izloženo dezinformacijama ili lažnim vestima. U Bugarskoj to misli 55% građana a u Holandiji samo desetak procenata.

Većina ispitanih uverena je da može da prepozna dezinformacije ili lažne vesti – 12% je veoma uvereno a 52% u izvesnoj meri.

Navodi se i da samopouzdanje u razlikovanje pravih i lažnih vesti opada sa godinama a raste sa nivoom obrazovanja.

Istraživanje je rađeno u periodu april-maj, na reprezentativnom uzorku u svih 27 članica EU.

(Euractiv, foto: Pixabay)