Skip to main content

Glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo se vraća na dnevni red EU

Jugoslavija 29. nov 2022.
2 min čitanja

"Glasanje za ovaj tekst se očekuje pod takozvanom tačkom A, koja podrazumeva odobrenje bez prethodne rasprave"

Ambasadori država članica Evropske unije (EU) bi trebalo da u sredu, 30. novembra, odobre tekst o viznoj liberalizaciji za Kosovo, prema kojem ukidanje viznog režima stupa na snagu kada informativni system ETIAS bude funkcionalan “u svakom slučaju ne kasnije do 1. januara 2024. godine”.

Glasanje za ovaj tekst se očekuje pod takozvanom tačkom A, koja podrazumeva odobrenje bez prethodne rasprave.

Tekst je usaglašen 22. novembra, a trebalo je da se odobri na nivou ambasadora dan kasnije, odnosno 23. novembra, međutim, u poslednjem trenutku je skinut sa dnevnog reda zbog političkih prilika na severu Kosova i neuspele runde dijaloga sa Srbijom na najvišem političkom nivou.

Ako se tekst odobri, stvaraju se mogućnosti da se nastave sve relevatne zakonodavne procedure koje trebaju voditi ka konačnoj odluci.

Češko predsedavanje se i dalje nada da će se sve procedure okončati do kraja ove godine.

Prema tekstu oko kojeg bi ambasadori država EU trebalo da glasaju 30. novembra, očekuje se od Kosova da teži da do efektivnog početka vizne liberalizacije zaključi sporazume o readmisiji i ispuni obaveze koje proizilaze iz ovih sporazuma.

Takođe, u cilju adekvatnog upravljanja migracijama, od Kosova se očekuje da usklađuje svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije.

U posebnom aneksu koji bi trebao da se odobri, češko predsedništvo naglašava značaj koji države članice pridaju efikasnom aktiviranju ETIAS-a u zadatim rokovima i poziva države članice da nastave sa pripremnim naporima kako bi osigurale da se rokovi koji su dogovoreni budu ispoštovani.

ETIAS je, inače, sistem za davanje ovlašćenja za putovanje u one zemlje Evropske unije koje pripadaju šengenskom prostoru. Konačnu odluku o prelasku spoljne granice donosi država članica EU prve destinacije.

Dogovoreni rok sa funkcionisanje ETIAS-a je novembar 2023. U slučaju da ovaj sistem bude poptuno funkcionalan u zadatom roku, to podrazumeva da bi i vizna libreralizacija za Kosovo istovremeno stupila na snagu.

Ukidanjem viznog režima za kosovske građane, sve zemlje Zapadnog Balkana bi bile pod istim viznim režimom. Naime, Kosovo je jedina zemlja u regionu čiji građani ne uživaju slobodu kretanja u zapadnoevropskim državama.

Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija nemaju vizni režim od decembra 2009. godine, a Albanija i Bosna i Hercegovina su prešle na takozvanu “belu Schengen listu” godinu dana kasnije, u decembru 2010. godine.

(Radio Slobodna Evropa, foto: Pixabay)