Skip to main content

EU ove godine izdvaja 5,5 miliona evra za civilni sektor u Srbiji

Građani 21. jul 2022.
< 1 min čitanja

"Civilno društvo je ključna komponenta svakog demokratskog sistema"

Delegacija Evropske unije u Srbiji objavila je poziv za organizacije civilnog društva u Srbiji za dostavljanje projekata vredan 4,8 miliona evra.

Kako su objavili u kancelariji EU, poziv ima za cilj da “osnaži civilno društvo u Srbiji da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka, kroz dalje podsticanje povoljnog okruženja, a u svetlu jačanja procesa evropskih integracija Srbije”.

Sa ovim pozivom godišnji doprinos EU civilnom društvu u Srbiji dostići će 5,5 miliona evra što, kako je pojašnjeno, predstavlja ukupan doprinos EU od 17 miliona evra za period od tri godine civilnom društvu u Srbiji. Ova pomoć će, precizirali su, biti obezbeđena kroz kombinaciju modaliteta finansiranja, kako bi se odgovorilo na specifične potrebe različitih tipova organizacija civilnog društva u smislu veličine, nivoa kapaciteta i geografskog prisustva.

Delegacija Evropske unije u Srbiji održala je ove nedelje informativnu sesiju za organizacije civilnog društva o tome kako se prijaviti na novoobjavljeni poziv za dostavljanje predloga projekata. Ambasador EU u Srbiji Emanuel Žiofre je tom prilikom istakao da nisu tačni nedavni medijski izveštaji o smanjenju ulaganja u civilni sektor.

„Demokratija je jača kada je civilno društvo snažno i sposobno da ojača transparentnost i odgovornost javnih organa, kao i da i promoviše aktivno angažovanje građana unutar njihovih zajednica za inkluzivne i participativne procese. Veoma sam ponosan što će EU nastaviti da podržava civilno društvo u Srbiji i doprinosi da ono bude efikasnije i održivije. Osnaženo civilno društvo je ključna komponenta svakog demokratskog sistema i kao takvo treba da ga prepoznaju i tretiraju svi akteri, uključujući državne institucije“, kazao je Žiofre.

(Danas, foto: Beta)