Skip to main content

EMIR IMAMOVIĆ: Islamofobska zakletva

Stav 25. avg 2011.
2 min čitanja

Zaklinjem se da ću fašiste sa kojima dijelim nacionalnu pripadnost smatrati jednakim fašistima koji pripadaju drugim narodima, te da ću se fašizmu „mojih“ suprotstavljati kao i bilo kojem drugom

Danas kada odlukom Mustafe Cerića postajem islamofob, svečano se zaklinjem da ću:

Islamsku zajednicu d.j.l., odnosno udruženje građana Mustafe Cerića, kritizirati zbog estradizacije islama, profanisanja institucije reisa, zloupotrebe pozicije za obračune sa neistomišljenicima, manipulacije žrtvama genocida, prihvatanja donacija za obnovu džamiju i izgradnju rezidencijalnih objekata od sarajevskih kamatara i arapskih diktatora, govora mržnje, širenja homofobije, nekažnjavanja vjerskih službenika zbog klanjanja dženaze ratnom zločincu Mušanu Topaloviću Caci, nepoštivanja teritorijalnog integriteta BiH i susjednih država.

Sekularno društveno uređenje zagovarati kao jedini garant ravnopravnosti svih pojedinaca i grupa, ali i kao tekovinu moderne civilizacije u kojoj teizam i ateizam mogu i moraju biti jednako irelevantni u javnom prostoru.

Licemjernim smatrati Cerićevu slatkorječivost na nastupi u Evropi i SAD-u, zagovaranje tolerancije na engleskom i negiranje izrečenog na bosanskom jeziku.

Aktivno se zalagati za društvo u kojem jednaka prava i obaveze imaju svi građani i u kojem manifestiranje pripadnosti bilo kojoj religiji, kao i neskriveni ateizam ili agnosticizam, ne predstavljaju ni prednost ni manu, već su isključivo stvar odabira svakog pojedinca i njegovo/njeno neugrozivo pravo.

Muslimanske vjernike, ali sve druge, kao i one koji ne vjeruju, poštivati i niti na koji način neću ugrožavati, omalovažavati ili onemogućavati njihova prava.

Oštro se protiviti svakoj klerikalizaciji društva, prilagođavanju javnih događaja vjerskim kalendarima, reduciranju prava zbog toga što svjetonazor, seksualnost, ime ili način odijevanja pojedinaca i grupa nisu u skladu sa Bosnom po mjeri Mustafe Cerića.

Fašiste sa kojima dijelim nacionalnu pripadnost smatrati jednakim fašistima koji pripadaju drugim narodima, te se fašizmu „mojih“ suprotstavljati kao i bilo kojem drugom.

Obilježavanje i slavljenje određenih datuma, ma o kojima da je riječ, te način slavlja ili tugovanja, smatrat ću pravom svakog građanina i građanke i ni na koji način neću ometati bilo koga u izboru načina života, bez obzira da li se radi o nošenju hidžaba ili konzumiranju alkohola, puštanju brade ili tetoviranju, čitanju marksističke literature ili Preporoda…

Bosnu i Hercegovinu smatrati državom svih njenih naroda i građana, ali ću istovremeno zagovarati represiju prema svima koji, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, ateizam, agnosticizam ili najobičniji materijalni interes, zahtijevaju i propagiraju marginalizaciju drugih i drugačijih u BiH, ko god ti drugi i drugačiji bili.

(Radio Sarajevo)