Skip to main content

EK predložila nova pravila o političkom oglašavanju

Planeta 25. nov 2021.
2 min čitanja

Evropska komisija danas je predstavila predlog novih pravila o političkom oglašavanju koja treba da pomognu građanima da bolje razumeju političke oglase i shvate ko iza njih stoji.

Komisija je predložila i ažuriranje postojećih pravila EU o “mobilnim građanima” i njihovom pravu da glasaju na lokalnim i evropskim izborima, kao i pravila o finansiranju evropskih političkih stranaka i fondacija.

Prema predloženim pravilima o političkom oglašavanju, svaki politički oglas mora da bude jasno označen kao takav i sadrži informaciju o tome ko ga je i koliko platio.

Dalje je Evropska komisija navela da bi političke tehnike ciljanja i isticanja trebalo javno objasniti na najdetaljniji mogući način i zabraniti upotrebu osetljivih ličnih podataka bez izričitog pristanka.

Potpredsednica EK za vrednosti i transparentnost Vera Jurova rekla je da izbori ne smeju da budu “takmičenje u primeni prikrivenih i netransparentnih metoda”.

Nove tehnologije treba da budu sredstvo za emancipaciju a ne za manipulaciju. Ovaj ambiciozni predlog omogućiće do sada nezabeleženu transparentnost političkih kampanja i ograničiti prikrivene tehnike ciljanja”, rekla je Jurova.

Evropski komesar za pravosuđe Didije Rejnders je na predstavljanju predloga rekao i da će se novim predlogom zaštititi lični podaci u kontekstu političkog oglašavanja i time doprineti unapredjenju demokratije.

Kada je reč o političkom oglašavanju, mere utvrđene u predloženoj Uredbi o transparentnosti i ciljanju političkih oglasa obuhvataju oblast primene, oznake transparentnosti, stroge uslove za ciljanje i kazne za kršenje.

Navodi se da je 40 odsto Evropljana, preme nedavnom istraživanju Eurobarometar, bilo izloženo sadržaju koji nisu mogli lako da prepoznaju kao politički oglas.

Komisija je predložila i izmene pravila EU o finansiranju političkih stranaka i fondacija kako bi se olakšala interakcija evropskih političkih stranaka sa nacionalnim strankama članicama, unapredila transparentnost, smanjilo administrativno opterećenje i povećala njihova finansijska održivost.

Takođe je Komisija predložila ažuriranje pravila o evropskim i lokalnim izborima za građane Unije koji borave u članici čiji državljani nisu – “mobilni građani EU”.

Kako se navodi, “mobilnih građana” ima oko 13,5 miliona a samo mali broj njih iskoristi svoje pravo glasanja na evropskim i lokalnim izborima.

Predlozi EK sada idu na razmatranje u Evropskom parlamentu i Savetu.

Cilj je da nova pravila stupe na snagu i da ih članice uvedu u svoja zakonodavstva do proleća 2023, odnosno na vreme da se evropski izbori 2024. održe u skladu sa najvišim demokratskim standardima.

(Beta)