Skip to main content

Čomić: Ustav ne poznaje rod? Ne poznaje ni pivo, pa imamo zakon o pivu

Info 20. maj 2021.
< 1 min čitanja

Ministarka za ljudska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je danas da ne stoji argument da ne treba govoriti o rodnoj ravnopravnosti “jer Ustav ne poznaje rod”, jer “Ustav ne poznaje ni pivo pa imate zakon o pivu”.

U raspravi o amandmanu koji je na izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije podneo poslanik Pokreta socijalista Đorđe Komlenski, Čomić je objasnila da je pol lično svojstvo koje ne možete da birate.

„Nije važno koliko je ljudi nesrećno jer nema zakon koji im daje pravo, važno je da mi razumemo da bilo koje lično svojstvo ne sme da bude osnov za diskriminaciju“, rekla je Čomić.

Ona je dodala da su i Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o rodnoj ravnopravnosti duboko ukorenjeni u našem Ustavu koji je „ljudskopravaški“ i društvu nalaže da se bori protiv diskrimnacije.

„A pričom o polu i rodu u stvari prikrivamo mizoginiju i volju da diskriminišemo, ali dosta nevešto“, rekla je Čomić.

Komlenski je rekao da se u Ustavu pominje samo diskriminacija na osnovu pola i da je kontradiktorno uvođenje rodne ravnopravnosti, te da treba objediniti polnu i rodnu ravnopravnost.

On je dodao da je ministarka možda mislila na „neke druge“ koji su govorili o rodu, ali da je to trebalo jasnije da naglasi.

Na izmene Zakona o zabrani diskriminacije narodni poslanici podneli su 10 amandmana, a Vlada i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova predložili su skupštini da prihvati tri amandmana.

Odbor je podneo i dva svoja amandmana, koje je prihvatila ministarka za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost poslova Gordana Čomić.

Na Predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti podneto je 69 amandmana, od kojih su Vlada i nadležni odbor prihvatili 17 amandmana.

(Beta, Foto: MC)