Skip to main content

(Bački Petrovac) YMCA Serbia: Naša misija je jačanje mladih

Lokalne samouprave 29. okt 2021.
5 min čitanja

Udruženje YMCA osnovano je 1844. godine u Londonu kao odgovor na brzu industrijalizaciju društva. Danas u svetu ova organizacija postoji u više od 120 država, a YMCA Serbia je jedna od najmlađih na svetu i osnovana je 2008 godine, saznajemo u razgovoru sa Natašom Kinik, edukatorkom i realizatorkom tekućih programa za decu i predstojećih leadership programa za mlade u ovom udruženju.

“YMCA Serbia je neprofitno, nevladino, građansko udruženje, koje, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou sarađuje sa mladima i decom i na taj način ispunjava postavljene ciljeve iz oblasti obrazovanja, tolerancije, mira, ekologije, integracije i aktivnog korišćenja slobodnog vremena ali i ličnog i profesionalnog razvoja mladih”, kaže Nataša Kinik. Ona dodaje da je cilj udruženja pomoć mladim ljudima u harmoničnom razvoju fizičke, psihičke i duhovne komponente njihove ličnosti.

YMCA Serbia trenutno ima oko 100 aktivnih članova. Članovi, odnosno učesnici programa su podeljeni prema aktivnostima u koje su uključeni – folklorni ansambl, volonteri, dečiji programi, a vrednosti koje neguju su hrabrost, odgovornost, poštovanje, kreativnost i nega.

Od čije strane je podržano udruženje YMCA i sa kim sarađuje?

Nataša Kinik: Finansijski smo podržani od strane CVJM Germany, YMCA Czech Republic i Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu. Nažalost, finansijsku podršku Opštine Bački Petrovac smo prošle godine kao jedino udruženje za mlade izgubili i tako ostali bez značajnih sredstava kojima smo pokrivali deo troškova za sprovođenje naših aktivnosti.
Trenutno sarađujemo sa YMCA Kosovo, YMCA Ireland, Udruženjem petrovačkih žena, Bibliotekom Štefan Homola i Ekološkim udruženjem Zeleni Sad iz Novog Sada. U planu je saradnja sa Domom učenika Gimnazije Jan Kolar u Bačkom Petrovcu.

Kako su u uduženju podeljeni poslovi, i da li postoje određene grupe po kojima su mladi raspoređeni (deca, tinejdžeri, studenti)?

Nataša Kinik: Organizaciju na međunarodnom nivou predstavlja naš generalni sekretar Ivana Ilić, koja jedina u svetu vodi organizaciju volonterski, bez novčane nadoknade. Predsednik udruženja, Pavel Pavlini je takođe i volonter – koreograf folklornog ansambla Petrovčan. Koordinator naših aktivnih projekata, Kristina Peškir, i ja kao edukator smo realizatori tekućih programa za decu i predstojećih leadership programa za mlade. Upravni tim YMCA Serbia se sastoji od 4 visoko obrazovana pojedinca. Naša organizacija je i dalje veoma mlada i trenutno prelazi tranziciju sa potpuno volonterske na onu koja zapošljava mlade ljude iz svoje zajednice.

Nataša Kinik

Po čemu je YMCA posebna u Srbiji? S obzirom na to da je sedište u Bačkom Petrovcu, da li delujete po celoj Srbiji ili samo na lokalu?

Nataša Kinik: YMCA Serbia deluje lokalno – na teritoriji opštine Bački Petrovac, ali i globalno, zato što je, zahvaljujući svom internacionalnom dosegu, već na desetine mladih otputovalo na svetske seminare, razmene, leadership programe i kampove. Baš ova karakteristika globalnog dosega čini našu malu organizaciju velikom i posebnom u Srbiji.’

Gde je sedište YMCA-e u Bačkom Petrovcu, i da li je u planu proširenje udruženja u vidu novih ljudi ili objekata?

Nataša Kinik: Naš centar za mlade se nalazi na adresi XIV VUSB 28 u Bačkom Petrovcu (Vrbara), a YMCA Centar za decu se nalazi u dvorištu Mesne zajednice Opštine Bački Petrovac. Starom objektu za mlade je neophodna rekonstrukcija, koja je u planu, ali sprečava je opštinska birokratija. Već imamo potencijalne investitore za nov omladinski centar, kao i planove za rekonstrukciju i gradnju od arhitekte.

Fokus vaše organizacije je na mladima. Na koji način se bavite njima? Kako im pomažete i kakve su njihove mogućnosti tokom boravka u YMCA-i?

Nataša Kinik: Zadnjih par godina su u fokusu organizacije zapravo bila deca od 3 do 12 godina i naravno naš folklorni ansambl za starije od 16 godina. U pripremi su Leadership programi za mlade, E-Bridge projekat u saradnji sa YMCA Kosovo i YMCA Ireland i Karijerno savetovanje.

Aktivni programi YMCA Serbia:

Dnevni boravak za decu od 3 do 12 godina, otvoren svakim radnim danom od 15h do 18h. Tokom boravka deca imaju mogućnost da uče, razvijaju kreativno razmišljanje, motoričke kao i kognitivne sposobnosti. Cilj dečjih programa je holistički razvoj ličnosti deteta kroz aktivnosti koje se obično ne primenjuju u formalnom obrazovanju i ključne su za uključivanje mlade individue u društvo. Svake nedelje za decu se priprema nova tema koju realizuju na zabavan, kreativan i netradicionalan način, a pritom učvršćuju i svoje društvene veštine. Neka od područja kojima se bavimo na dnevnom boravkusu: očuvanje prirodne sredine, nauka, finansijska pismenost, medijska pismenost, engleski kroz igru, kreativne radionice. Osim toga, uz pomoć ovog programa, deca postaju svesna značaja slobodnog vremena i dobijaju osnovu za svoj dalji razvoj. Sa decom radi pedagog, Mgr. Nataša Kinik.

Dečiji letnji kamp – je dnevni kamp za decu, koji YMCA Serbia tradicionalno organizuje tokom letnjih raspusta. Cilj je približiti decu svojoj zajednici, upoznati udruženja, institucije, firme i pojedince na način koji je deci blizak – kroz igru, kretanje i kreativnost. Dugoročni cilj programa je deci učiniti vidljivim obrazovni, kulturni i zabavan sadržaj koji opština nudi, kao i lokalne mogućnosti za obrazovanje. Time činimo prvi korak za sprečavanje odliva mozgova iz našeg okruženja, što je trenutno jedan od većih problema u celoj državi.

U ponudi je i program za decu predškolskog uzrasta, u formi individualnih sesija na kojima se deca pripremaju za polazak u školu.

Nudimo mogućnost proslava dečijih rođendana uz nadzor pedagoga u našim prostorijama.

Folklorni ansambl Petrovčan okuplja mlade plesače, pevače i muzičare u cilju negovanja / očuvanja slovačke narodne tradicije, kulture i muzike. Omogućava mladim ljudima da redovno nastupaju na lokalnim i međunarodnim festivalima. Program mladim umetnicima nudi prostor za kreativno stvaralaštvo kroz muziku, ples i pevanje.

Omladinske razmene – Članovi omladinskog udruženja YMCA su aktivno uključeni u lokalne i globalne festivale, radne kampove, programe neformalnog obrazovanja, omladinsku politiku, liderstvo, izgradnju mira i kulturne, sportske, kao i ekološke aktivnosti. Učešćem u takvim programima mladi stiču radne navike, treniraju međuljudske veštine koje su ključne za njihov profesionalni uspeh / pružaju im priliku da se zaposle po završetku škole.

Redovno se održavaju i SWAP akcije zamene odeće, games nights, movie nights i slični događaji za mlade, koje objavljujemo na našim socijalnim mrežama, gde ćemo uskoro podeliti i nove programe koji su trenutno u pripremi.

Kakve vrednosti vaša organizacija neguje i šta ima za cilj?

Nataša Kinik: Strategija YMCA Serbia se bezuslovno vrti oko mladih ljudi – istovremeno podržavajući razvoj njihovih prirodnih interesa, stvaramo prostor za jačanje mladih dodatnim iskustvima, čiji je cilj razvijanje životnih veština koje su ključne i često im nedostaju.
Utvrdili smo da su mladi ljudi u njihovom najnežnijem, formativnom dobu i stoga im je potrebna najveća pažnja društva; istovremeno, mladi u Srbiji su najčešće nedovoljno usluženi i nezapaženi članovi društva. YMCA Serbia nastoji da pronađe najefikasnije, održive i najpotrebnije načine da služi onima kojima su najpotrebniji u našem društvu – deci i mladima. Naš glavni cilj je osnažiti mlade ljude znanjem, primerima, sigurnim prostorom i pozitivnim podsticajem za samo aktivizaciju i razvoj. Ovakav pristup će motivisati mlade da vide svetlu budućnost u Srbiji i da se odluče za razvoj svog potencijala baš ovde. Želimo da im predstavimo novu perspektivu na društvo – društvo u kojem mogu postati aktivni stvaraoci i kreatori promena.

(Storyteller, fotografije: arhiva YMCA Serbia)