Skip to main content

Agenda za Zakon o nacionalnim savetima

Autonomija 10. sep 2008.
< 1 min čitanja

Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je da će u najkraćem roku imenovati ekspertsku grupu koja će – uzimajući u obzir rezultate dosadašnjeg rada – završiti izradu nacrta Zakona o nacionalnim savetima.
Prema informaciji iz kancelarije Nacionalnog saveta mađarske manjine, Čiplić je u razgovoru sa predsednikom ovog manjinskog saveta Laslom Jožom rekao da agenda za donošenje ovog zakona predviđa da se potom o predloženom zakonskom nacrtu izjasne nacionalni saveti manjinskih zajednica, da bi nakon toga vlada i predložila taj akt za usvajanje u parlamentu Srbije.
Predočivši aktivnosti Nacionalnog saveta vojvođanskih Mađara, predsednik Laslo Joža obavestio je ministra, pored ostalog, i o nedavno pokrenutom projektu ovog saveta na osnovu kojeg se za srednjoškolce koji se školuju na mađarskom jeziku organizuje dopunski kurs za učenje srpskog jezika, čije su pripreme uveliko u toku.

(www.vajdasagma.info)