Skip to main content

Šabić: Potrebna hitna promena odnosa države prema pitanju zaštite životne sredine

Info 11. maj 2021.
2 min čitanja

Advokat i član Upravnog odbora Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu Rodoljub Šabić ocenio je danas da loše stanje zaštite životne sredine u Srbiji zahteva neodložnu promenu odnosa države prema tom pitanju i daleko adekvatnije odgovore na probleme iz te oblasti.

„Dok po nalazima Svetske zdravstvene organizacije više hiljada naših građana godišnje prerano umire usled zagađenog vazduha, mere koje država preduzima u navodnoj borbi za zdravu životnu sredinu ne mogu se svoditi na proklamacije o budućim velikim projektima zaštite i planiranim ulaganjima u njih. A pogotovo ne ako se istovremeno stimulišu strane investicije u delatnostima koje su veliki zagađivači a izostaje nužan nadzor“, naveo je u pisanoj izjavi Šabić.

On je ocenio da je neophodno u pravnom poretku imati „ne ukrasna, već efikasna rešenja“ koja podrazumevaju redovno i tačno informisanje građana, zaštitu osetljivih kategorija stanovništva, odustajanje od svih štetnih projekata i sistematsku energetsku tranziciju.

„A nedopustivo je i odmah mora prestati da država, odnosno njena preduzeća krše i izigravaju sopstvene mere, kao što je na primer slučaj sa Nacionalnim planom za smanjenje emisije koji kroz nekoliko godina primene nije za rezultat imao smanjenje nego povećanje štetnih emisija izraženo u više hiljada tona“, smatra on.

Šabić je ocenio da ugrožavanje životne sredine nije samo stvar nebrige, neodgovornosti, nemara ili neznanja onih koji to čine, već da su najteža ugrožavanja životne sredine najčešće stvar direktna namere, pretpostavke sticanja velikih nelegitimnih profita uz istovremenu veliku štetu po interese građana i zajednice, i zato se prema njima treba odnositi kao prema kriminalu.

„Ekološki kriminal je tema kome se u svetu odavno posvećuje velika i sve veća pažnja i stvar je elementarne odgovornosti da se sa tim počne i kod nas. U tu svrhu neophodno je preispitivanje i raspoloživih resursa i normativnih rešenja. U tom kontekstu nedopustivo je da zapravo i nema pouzdane zvanične statistike o ekscesima kao i da su krivični postupci zbog zagađivanja životne sredine prava retkost, mogu se prebrojati na prste“, dodao je Šabić.

(Beta)