Skip to main content

Nemačka: Crkve se plaše „pirata“

Planeta 24. sep 2011.
< 1 min čitanja

Na izborima za parlament nemačkog glavnog grada koji ima status pokrajine, Piratska partija (PP) dobila je 8,9% glasova i time ušla zakonodavni organ, u kome će imati 15 poslanika. Partija je osnovana pre pet godina, sada se prvi put pojavila na izborima. Na izborima sledeće godine ona će nastupiti na nivou cele Nemačke. Ankete pokazuju da ona već ima među biračima cele zemlje 4% privrženika, eksperti računaju da će ona lako preći cenzus od 5%.

Partija traži besplatan internet i gradski saobraćaj svima, takodje i obrazovanje, potpunu transparentnost politike, direktnu demokratiju, zaštitu ličnih podataka, referendume internetom.

Ono što je crkve „veoma zabrinulo“ je njen „radikalno-anticrkveni stav“. U partijskom programu religiji su posvećene dve stranice. Ona traži potpunu odvojenost crkve od države i „striktnu neutralnost“ države po pitanju vere. Sekularizam treba da je potpun. Crkve ne treba da imaju nikakve privilegije niti subvencije. Stanovnici se na popisima ne smeju pitati za versku pripadnost. Država ne može, kao sada, za crkve ubirati crkveni porez.

Partija se zalaže za slobodan razvitak seksualnog identiteta, orijentacija se mora poštovati. Homoseksualni brakovi moraju biti ravnopravni sa heteroseksualnim. Školstvo treba da neutralno, učenici u školi moraju imati besplatan obrok.

Evangelistički biskup Drege je izjavio da je uspeh „pirata“ evidentan. Orijentacija vernika je „na opšte dobro“ društva. Partija treba da poštuje ustavno pravo na slobodu misli.

Među katolicima Berlina, ova partija dobila je 9%, kod protestanata 6% a kod muslimana 4%.

Među 3,4 miliona stanovnika Berlina, 60% se deklariše kao „bez religije“, 19% kao protestanti, 9% katolici, 7% muslimani.

Piratske partije postoje u 13 zemalja, one čine posebnu „internacionalu“. U još 28 zemalja su u osnivanju, među njima se navodi i Srbija. U švajcarskom kantonu Vintertur ima svoje poslanike.

(VIA)