Skip to main content

Nacionalni savet Rusina i NIU Ruske slovo usvojili interni etički kodeks

Građani 16. dec 2019.
2 min čitanja

Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine potpisao je danas sa Novinarsko izdavačkom ustanovom “Ruske slovo” interni etički kodeks, koji će po principima samoregulative, omogućiti da se unaprede standardi u izveštavanju na rusinskom jeziku u Vojvodini i Srbiji.

Kodeks će uspostaviti mehanizme, procedure i pravila za unapređenje kvaliteta informisanja i medijskih sloboda u manjinskim medijima, a njegovu izradu pomogli su Medijsko odeljenje Misije OEBS i eksperti Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV).

Jedan od autora kodeksa Boris Varga, ujedno i direktor manjinskog medija “Ruske slovo”, rekao je na potpisivanju kodeksa da ovim korakom žele da “definišu i sami sebe kao medij koji je javni servis građana”.

“Mi definišemo sebe, iako je to već odavno prihvaćeno, da su izdanja ‘Ruskog slova’, štampani i elektronski javni servis na rusinskom jeziku. Važno je što je Nacionalni savet ovaj poduhvat prepoznao ujedno i kao povećanje svojih demokratskih kapaciteta”, rekao je Varga.

Predsednik Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine Borislav Sakač, rekao je da bi ovaj kodeks trebalo da bude primer i za druge manjinske zajednice.

“Mi smo ovaj naš uspeh predstavili i u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, jer smatramo da je ovo praksa koju bi bilo dobro da slede i ostali nacionalni saveti, kojih u ovom momentu ima 23. Oni su uglavnom su-osnivači ili izdavači raznihmanjinskih medija”, rekao je Sakač.

Šefica Medijskog odeljenja Misije OEBS-a u Srbiji Gordana Janković izjavila je da je ovo značajan poduhvat “u doba lažnih vesti i manipulacije informacijama”.

“Medij treba da promoviše istinu, fakte, da svojoj zajednici omogući da na osnovu jasnih informacija odluči kuda ide. Nadam se da će i drugi nacionalni saveti krenuti ovim pute i krenuti da preispituju značaj medija u borbi za očuvanje kultunih tekovina zajednica”, rekla je Janković.

Kodeks ima četiri poglavlja, u prvom se govori o ulozi manjinskih medija u informisanju zajdnice, a u drugom o kadrovskoj politici sa preporukom da novinari i redakcija treba da učestvuju u kadrovskim procesima i donošenju tih odluka.

Treće poglavlje posvećeno je izborima i praćenju izbora u manjinskim medijima, dok se u četvrtom poglavlju nalaze prelazne i završne odredbe.

(Autonomija)