Skip to main content

Vučetić: Sporna evropska regija

Autonomija 03. okt 2008.
< 1 min čitanja

Bivši predsednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić smatra da su odredbe kojima se Pokrajina, između ostalog, definiše kao “evropska regija, integrisana u evropski sistem regija” i one o pravu Pokrajine da formira predstavništva u evropskim regionima i u Briselu – sporne. Takođe navodi da je pitanje promene teritorije ekskluzivno državnopravno pitanje, citirajući Ustav koji predviđa da se “teritorija pokrajine određuje zakonom”, kao i da se ona “ne može menjati bez saglasnosti njenih građana, izražene na referendumu, u skladu sa zakonom”.

(Dnevnik)