Skip to main content

DRI: Brojni problemi u bazi podataka lokalnih samouprava

Info 23. dec 2021.
2 min čitanja

Problemi u naplati izvornih prihoda lokalnih samouprava u Srbiji mogu biti posledica neadekvatnog upravljanja informacionim sistemom, ukazao je danas predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Duško Pejović.

On je na predstavljanju izveštaja DRI o svrsishodnosti poslovanja “Efikasnost naplate izvornih prihoda JLS (jedinica lokalne samouprave)” kazao je da je jednako važno dobro upravljanje informacionim sistemima gradova i opština, kao i upravljanje njihovom imovinom.

Državni revizori su utvrdili brojne nedostatke u procesu evidentiranja, obrade i izveštavanju o spornim i dubioznim potraživanjima lokalanih samouprava.

JLS su preuzele deo evidencije i jedan broj zaposlenih iz Poreske uprave, formirale organizacione jedinice da rade obračun i naplatu 14 izvornih prihoda, a najznačajniji od njih je porez na imovinu.

U sistemu se evidentiraju porezi na imovinu pravnih i fizičkih lica, dok se porez na poklon i prenos apsolutnih prava i dalje vodi u Poreskoj upravi.

Poverljivost informacija, podataka i dokumenata nije obezbeđena u potpunosti, jer podaci koji se preuzimaju iz drugih nacionalnih registara i evidencija se čuvaju bez kriptozaštitnih mehanizama”, navodi se u izveštaju DRI.

Po oceni revizora, potrebno je da se uspostavi efikasno upravljanje problemima i incidentima i poboljša komunikacija sa krajnjim korisnicima.

Rast bespravne gradnje u nacionalnim parkovima

Rast bespravne gradnje u nacionalnim parkovima Srbije posledica je nedovoljne aktivnost čuvara i nadležnih inspekcija, nepostupanja po donetim rešenjima o rušenju objekata, kao i izostanka koordinacije i saradnje nadležnih slubi, ukazala je Državna revizorska institucija.

„Nisu usvojena i usaglašena sva planska dokumenta u oblasti zaštite prirode, što ukazuje da nisu preduzete sve aktivnosti u cilju efikasnog planiranja i upravljanja nacionalnim parkovima“, navodi se u izveštaju DRI o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje nacionalnim parkovima“, koji je predstavljen na konferenciji za novinare.

Utvrđeno je da Ministarstvo zaštite životne sredine nije blagovremeno pokrenulo i sprovelo proceduru usvajanja planova upravljanja nacionalnim parkovima, što ukazuje da nije usvojen desetogodišnji planski okvir za sprovođenje aktivnosti na očuvanju, unapređenju i održivom korišćenju područja nacionalnih parkova.

„Preduzete aktivnosti subjekata revizije nisu u dovoljnoj meri doprinele efikasnom upravljanju nacionalnim parkovima, što stvara rizik za očuvanje, razvoj i održivo upravljanje zaštićenim područjima“, ističe se u izveštaju DRI.

Navedeno je da upravljači nacionalnim parkovima Tara i Đerdap nemaju potpunu kontrolu nad aktivnostima koje se odvijaju na teritoriji zaštićenog područja. Unutar granica nacionalnih parkova Đerdap i Tara, u pojedinim gazdinskim jedinicama, odeljenjima i odsecima, veći je obim seče stabala u odnosu na planirani obim iz osnove gazdovanja šumama. Nije formiran Stručni savet nacionalnih parkova, dok Savet korisnika, formiran kod nacionalnih parkova Tara, Đerdap i Fruška gora, nije u dovoljnoj meri doprineo unapređenju upravljanja zaštićenim područjem.

Po oceni državnih revizora, Ministarstvo zaštite životne sredine kroz rad inspekcije nije u dovoljnoj meri doprinelo efikasnom upravljanju nacionalnim parkovima.

Opština Bajina Bašta u periodu od 2018 – 2020. godine nije sprovela nijedan inspekcijski nadzor nad izgradnjom bespravnih objekata, što je uticalo na rast bespravne gradnje u granicama Nacionalnog parka Tara. Opština Majdanpek je u poslednjih 13 godina donela preko 40 rešenja o rušenju bespravnih objekata na području Nacionalnog parka Đerdap, ali ni po jednom nije postupila zaključno sa 2020. godinom.

„Izostanak koordinacije i saradnje nadležnih subjekata ima za posledicu nedovoljnu zaštitu nacionalnog parka i porast bespravne gradnje u zaštićenom području“, upozorila je DRI i preporučila unapređenje sistema upravljanja nacionalnim parkovima kroz efikasniji rad čuvarske službe i nadležnih inspekcija kao i kroz bolju koordinaciju i saradnju nadležnih službi.

(Beta)