Savet za štampu usvojio sve pristigle žalbe na izveštavanje medija

“Najveća šteta je naneta otkrivanjem identiteta maloletnika”