Centar Dokumenta:Predstavnici vlade Hrvatske opet bez žaljenja zbog žrtava u Medačkom džepu

„Mi pamtimo – a vi?“